Shipping – det blå erhverv

Der er ingen tvivl om, at danskerne er søens folk – med mere end 7.000 km kystlinje, en masse øer og en lang tradition for at handle med alle mulige lande har danskerne gennem århundreder for manges vedkommende levet af at sejle varer fra én destination til en anden – det vi i dag med et internationalt udtryk kalder shipping. Vi taler også om, at mange danskere lever af det blå Danmark, nemlig søfart på den ene eller anden måde.

I dag regner Søfartsstyrelsen med, at omkring 100.000 danskere er beskæftiget i det blå erhvervs – 60.000 direkte i virksomheder, som sejler og udfører shipping, og ca. 40.000 i forskellige former for følgevirksomheder. Dermed bliver det blå erhverv en af de førende brancher i Danmark og en af dem, der skaber størst værdi.

Store og små virksomheder

Når vi tænker på shipping til havs, er der straks nogle store virksomheder, der springer i øjnene. Størst af alle og mest ikonisk er

Mærsk, som er beundret som virksomhed af folk både i og udenfor shippingbranchen. Mærsk har imidlertid de senere år haft nogle problemer, både på grund af opkøb, der har været vanskelige at få omsat til indtjening, og et marked, der om muligt er blevet mere volatilt de senere år end tidligere. Hvis man vil være en dygtig shippingperson, skal man virkelig være i stand til at aflæse, hvordan verdenshandelen vil udvikle sig, og jo større man er, jo vanskeligere kan det være at få den kæmpestore skude til at ændre retning.

Andre danske rederier har været anderledes alerte – eller heldige – med at få drejet deres shippingforretning, mens muligheden lå for fødderne af dem. Blandt dem er rederiet Unifeeder i Aarhus, som med basis i Danmarks største containerhavn vedblivende har kunnet fastholde sin position.

Kosten skal være i orden

En af de ting, som altid har fyldt mere for medarbejderne på skibene i shippingfirmaerne, er forplejningen ombord på skibene. Kosten skal være i orden, og blandt andet har det altid været tradition, at der blev serveret mindst otte slags pålæg ombord på skibene, og det er givetvis ikke kun i weekenderne, at der har været Slik på bordet. Det er hårdt at sejle verden rundt, uden at familien er med, og ofte under hårde betingelser, så det har altid været en prioritet, at rammerne for det gode liv var på plads ude på skibene.

Fortsat et stort erhverv

Selv om verden i øjeblikket gynger mere, end den har været vant til, på grund af den amerikanske præsident Donald R. Trump og hans kontroverser med handelspartnere, ikke mindst med Kina, er der ingen tvivl om, at der stadig vil være et stort behov for at få udført shippingopgaver til søs. Her har danske rederier med deres lange tradition og store ekspertise en stor fordel frem for rederier fra mange andre lande.