Danmarks største eksporterhverv - og det mest internationale.

 

Søfarten tegner sig for knap 25% af Danmarks eksport - 1. prioritet for Danmark

100.000 personer arbejder i Det Blå Danmark - 100.000 unikke historier

Danmark er i top 10 af søfartsnationer - Danmark er på verdenskortet

Danmark har en stolt maritime historie - Fremtiden er søfart for Danmark

 

 
 

WOCA - Karriere

Klar til en karriere i Det Blå Danmark? Kig nærmere hos World Careers.

World Careers →