Hvor meget koster det at tage en uddannelse inden for shipping?

  • zarina 

Når man ønsker at tage en uddannelse inden for shipping, så kan man både gøre det som shippingmedarbejder og speditør. Der er naturligvis også andre muligheder, men det er de to nævnte, som vi her vil se nærmere på. Vi mener nemlig, at det er de bedste, og at det er dem, man må interessere sig for, uanset hvem man er, og uanset hvor man bor. Der er mange muligheder for at uddanne sig, og man kan faktisk tage uddannelserne over alt i landet. Det betyder, at der ikke vil være langt til en uddannelsesmulighed, uanset hvor man bor, og det er noget, særligt de unge mennesker har stor glæde af. Det kan være rigtig dejligt, at man ikke behøver at flytte, for på den måde kan blive i nærheden af både familie og venner, og det er noget, mange mennesker føler sig trygge ved. Sådan havde vi det også, da vi i sin tid begyndte på uddannelsen til speditør i Næstved.

Men nu tilbage til den problemstilling, der skal belyses i denne artikel, og det er, hvor meget det koster at tage en uddannelse inden for shipping. Det koster faktisk ikke en krone, og så heldige er vi i netop Danmark. Det er man ikke mange andre steder i Danmark, selvom der dog i udlandet også findes mange tilskudsordninger og legater, hvis man har et ønske om at starte på en uddannelse. I Danmark er vi meget privilegerede, og at man tilmed kan få SU oven i, gør det jo ikke dårligere. Når man læser speditør, kan man få SU i perioder, men man har også mulighed for at få elevløn, når man er i praktik. Det gør det jo kun endnu mere attraktivt at starte på denne uddannelse, da man får en rigtig god økonomi. Der er naturligvis forskel på elevlønnen, alt efter om man er over eller under 18 år, og hvis man er over 25 år, er det tilmed muligt at få voksenelevløn, som er endnu højere. Der er derfor ingen undskyldning for ikke at tage en uddannelse som denne. I Danmark er vi meget heldige, og vi må alle benytte os af de mange muligheder, der er for os.